Järjestön perustaminen

Marttajärjestön alkuperäinen nimi oli Sivistystä kodeille, mutta se kuulosti keisarillisen Suomen senaatin korvissa liian vaaralliselta, jopa vallankumoukselliselta. Vasta kun Alli Nissinen keksi, että yhdistyksen nimeksi voitaisiin ottaa Martta, joka liittyy sekä raamattuun että puuhakkuuteen, senaatti hyväksyi yhdistyksen säännöt.

Marttajärjestö syntyi vuonna 1899. Suomessa elettiin tuolloin kansallisen heräämisen, naisasialiikkeen ja kansanvalistustyön leimaamaa aikaa. Lucina Hagmanin aloitteesta perustettu naisyhdistys otti tehtäväkseen kotien aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin parantamisen. Havaittiin, että paras tapa auttaa perheitä on kodissa tarvittavien tietojen ja taitojen opettaminen. Järjestöstä tuli kotitalousneuvontajärjestö. 

Martta-Yhdistys, Föreningen Martha, aloitti toimintansa kaksikielisenä. Vuodesta 1924 lähtien suomenkielinen Marttaliitto ja ruotsinkielinen Finlands svenska Marthaförbund ovat toimineet erillisinä.

Marttajärjestön perustamisen etenemiseen ja marttahistorian merkittäviin paikkoihin voit tutustua lähtemällä  Marttakävelylle Helsingissä. Tulosta kävelyreitti kaksipuoleiseksi, kahdeksansivuiseksi ohjevihkoseksi. Alkuvaiheista voit lukea lisää perustamisajankohdan tapahtumakalenterista.

Kirsi Vesterbacka