1930-luku

Kolmekymmentäluku toi ryhtiä järjestötoimintaan. Vuodet 1934–1939 olivat myös näyttelytoiminnan kulta-aikaa. Näinä vuosina järjestettiin 2 119 näyttelyä, joihin tutustui 534 883 näyttelyvierasta. Vuosikymmen alkua leimasi lama. Sotaan valmistautuminen keskeytti lepovuoden.

Henkilöt

Lucina Hagman

Lucina Hagman (1853–1946) oli marttajärjestön perustajajäsen ja tarmokas naisasianainen.

Elli Saurio

Elli Saurio (1899–1966) oli toiminnanjohtaja, joka yhtenäisti marttajärjestön.

Saara Hyrkäs

Marttaliiton johtokunnan puheenjohtaja 1943-1957

Ester Reinius

Marttaliiton kunniajäsen, johtokunnan puheenjohtaja 1935-1943, Hämeen-Satakunnan Marttapiiriliiton perustaja.

Helena Brander

Marttaliiton keskustoimikunnan puheenjohtaja 1933-1935

Helmi Nylander

Marttaliiton Keskustoimikunnan puheenjohtaja 1926-1933.

Elin Malin

Martta-Yhdistyksen sihteeri 1921-24, rahastonhoitaja ja aktiivinen luottamushenkilö 1903-36

Helena Virkki

Marttaliiton kunniapuheejohtaja, Marttaliiton valtuuskunnan puheenjohtaja 1935-1953.

Manja Haltia

Marttaliiton kunniajäsen, pitkäaikainen toimihenkilö ja järjestön historiikkien kirjoittaja

Hanni Hyöky

Marttaliiton kunnajäsen, Kainuun marttatoiminnan perustaja.

Hilja Kalliokoski

Marttaliiton kunniajäsen, Keski-Pohjanmaan Marttapiiriliiton kunniapuheenjohtaja,

Esteri Kaijalainen

Marttaliiton kunniajäsen, Lapin Marttapiiriliiton kunniapuheenjohtaja.

Hilkka Kivinen

Marttaliiton kunniajäsen, Uudenmaan Marttapiiriliiton johtokunnan jäsen ja varapuheenjohtaja 1933-1953.

Inez Lindeberg

Marttaliiton kunniajäsen, Marttaliiton valtuuskunnan jäsen ja Helsingin Marttayhdistyksen puheenjohtaja.

Aino Pihanen

Marttaliiton kunniajäsen, Itä-Hämeen Marttapiiriliiton ja Lahden talouskoulun kunniapuheenjohtaja

Klaudi Vahronen

Marttaliiton kunniajäsen, laatokankarjalaisen marttatyön kantava voima.

Airi Kaivola

Marttaliiton kunniajäsen, Etelä-Saimaan Marttapiriiliiton pitkäaikainen puheenjohtaja.

Marjatta Lindeberg

Marttaliiton kunniajäsen, Marttaliiton hallituksen varapuheenjohtaja 1988-1989

Helmi Kiviluoto

Marttaliiton kunniajäsen, Marttaliiton ja Varsinais-Suomen Marttapiiriliiton johtokunnan jäsen sekä Turun Marttayhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja.

Elli Saurion tultua vuonna 1933 Suomalaisen Marttaliiton sihteerikonsulentiksi (nykyiseltä titteliltä toiminnanjohtaja) alkoi merkittävien uudistusten sarja. Järjestön toimintaa yhtenäistettiin mm. teemavuosilla, koko järjestön yhteisillä konsulenttikoulutuksilla ja järjestöasuilla.

Uutena neuvonta-aiheena otettiin käyttöön talousneuvonta.

Vuosikymmenen loppupuolella oli opittava nopeasti uusia, pulaan liittyviä aiheita. 

Yhteiskunnallista keskustelua heräteltiin mm. kotitalouden hoidon monipuolisuudesta ja tärkeydestä ja suunniteltiin, että maataloissa tehtäisiin uusi työnjako niin, että karjanhoito kuuluisi muun maatalouden ohella miehen työsarkaan.

Perheet olivat 1930-luvulla vaurastuneet niin, että elintärkeiden asioiden ohella martoille puhuttiin myös levosta, kauneudesta ja harmonisuudesta. 

Olympialaiset tekivät tuloaan ja martat valmistautuivat niihin siivoamalla pihapiirejä, kohentamalla perhemajoitustiloja ja valmistautumalla joukkomuonituksiin. Paljon työtä tehtiin, mutta itse olympialaiset jäivät sodan vuoksi kokematta.