Tytti Isohookana-Asunmaa

Marttaliiton hallituksen puheenjohtaja vuosina 1996-2003.
"Avatkaa ovet uusille ihmisille, sanokaa: Tervetuloa marttoihin".

Valtiotieteen tohtori, ministeri ja kansanedustaja  Tytti Isohookana-Asunmaa toimi Marttaliiton hallituksen puheenjohtajana vuosina 1996-2003. Puheenjohtajakauden aikana marttajärjestö täytti sata vuotta. Kolme vuotta myöhemmin juhlittiin Emäntälehteä  ja järjestön perustajan Lucina Hagmanin 150-vuotisjuhlia vietettiin kesällä 2003. 

Tuloksellista työtä arvostavan Tytti Isohookana-Asunmaan johtaessa järjestöä myös  arjessa tapahtui isoja asioita.  Käynnistettiin  imagotutkimus, jonka pohjalta hallitus ryhtyi miettimään, mitä marttojen julkisuuskuvalle pitäisi tehdä ja miten. Arvopohjaa, samoin kuin vahvuuksia ja heikkouksia punnittiin, järjestön visio ja arvot päivitettiin.  Martoille luotiin jäsenrekisteri ja tietotekniikka otettiin käyttöön kaikissa toimipisteissä. Marttaliiton ja piiriliittojen välisistä tulosneuvotteluista tuli pysyvä käytäntö.  Puheenjohtaja kantoi huolta  rahoituksesta ja muistutti, että järjestö ei voi paeta talouden tosiasioita. 

Tytti Isohookana-Asunmaa pani vireille myös monta hanketta, jotka toteutuivat hänen puheenjohtajakautensa jälkeen.  Tytin aloitteesta Turussa järjestetiin vuonna 2007 Maailman maasteutunaisten liiton ACWW:n kongressi, jossa martat olivat keskeisesti mukana. Toinen, jokaista jäsentä koskettava asia oli Emäntälehden muuttuminen jäsenlehdeksi.

Puheenjohtaja otti monissa yhteyksissä  puheeksi myönteisyyttä luovan marttahengen.  Hän  korosti aatteen ja sitoutumisen merkitystä, mutta yhtä lailla myös itsensä kehittämistä, ajan tasalla olemista ja yhteiskunnallista valveutumista. 

Tulevaisuuteen suuntautunut historioitsija katsoi eteenpäin. Suuria linjamuutoksia ei tarvittu, sillä perhe ja kotitalousneuvonta ovat tärkeitä, oli aika mikä hyvänsä. Uudet ideat ja toiminnatavat ovat kuitenkin koko ajan tarpeen. Myös järjestön näkyvyys on tärkeää. 

- "Tämä on upea järjestö, olemme saneet paljon aikaan. Pidetään huolta, ettei ketju katkea. Älkää unohtako kasvattaa tulevaisuuden marttoja, Avatkaa ovet uusille ihmisille, sanokaa: Tervetuloa marttoihin".

Tytti Isohookana-Asunmaalle on myönnetty Marttaliiton kultainen ansiomerkki

Lähde: Kokkonen, Helena. Tytin kausi:  Suuria juhlia ja ahkeraa arkea. Emäntälehti 2003/12.

Tytti Isohookana-Asunmaa